Än värre problem i Finland

Finland har länge brottats med problemet att invånararna är hårt skuldsatta och många använder sig av snabblån/smslån för att finansiera sitt levene. Det har varit på förslag att det man skall införa ett räntetak på snabblån men det väntas inte lösa problemen visar en utredning som gjorts. Den finska riksdagen gör dock ett nytt försök att få bukt med problemen med snabblånen. De antog förra veckan en lagändring för ändamålet men det förekom genast tvivel om lösningen är tillräckligt kraftig för att lösa problemen.

Ordföranden för ekonomiutskottet i riksdagen medgav att lagändringen inte kommer att räcka för att få bukt med problemet. Enligt honom kan det fortfarande uppstå en situation som tvingar riksdagen att överväga ett totalförbud mot snabblån. Många har tidigare förespråkat ett totalt förbud mot smslån men den här gången var det ingen som krävde en sådan lag. Man befarar nämligen att förbudet skapar en svart marknad som inte berörs av någon reglering alls. Genom lagändringen införs ett räntetak för lånebelopp under 20 000 kr. Den maximala effektiva räntan blir 51 procent medan man hittills kunnat betala effektiva räntor på upp till tusen procent. Det är ungefär samma nivåer som de svenska smslåneföretagen ligger på i ränta. (Källa: www.smslanonline.se)

I lagen preciseras det hur kreditgivaren ska bedöma låntagarens kreditvärdighet. Bedömning ska ske med stöd av ”tillräckliga uppgifter” om låntagarens inkomster och andra ekonomiska omständigheter.
Den som beviljar krediten ser inte den som ansöker om den. Han vet inte vilka inkomster den sökande har. Han har heller inga möjligheter att ta reda på hur skuldsatt den sökande är.

Vi bevakar denna historia och kommer att följa upp nyheten så fort det tagits ytterligare beslut i ärendet.

Comments are closed.